Den vanligaste orsaken till håravfall är androgen alopeci, eller manligt ärftligt håravfall som det också kallas. Trots namnet så drabbas även kvinnor, om än inte i lika hög utsträckning.

 

Provexin™A100HF är en produkt som har dokumenterad effekt mot håravfallet. Produkten är svenskutvecklad och testades i en första studie i Göteborg där 20 män med androgen alopeci deltog.
– Efter fyra månaders behandling kunde man se en statistisk signifikant ökning av antalet hår på en väl avgränsad yta av skalpen, säger Jonas Müntzing.

 

För att ytterligare säkerställa produktens verkan testades den därefter av en tysk, oberoende forskningsorganisation i Berlin. Syftet var att undersöka om behandling av Provexin™A100HF under 26 veckor kunde öka hårväxten mer än behandling med placebo.

 

57 frivilliga män och kvinnor som drabbats av androgen alopeci ställde upp. Hälften behandlades med produkten medan den andra hälften fick placebo. Det gick inte att skilja produkterna åt till lukt eller färg.
– Testet gav intressanta resultat. Med en väl vedertagen metod kunde man se att antalet hårstrån efter behandling med Provexin™A100HF ökade signifikant medan placebo inte gav någon ökning.

 

Hade håravfallet pågått i mer än fem år så gav inte behandlingen något synbart resultat vare sig med produkten eller placebo.
– Det var uppenbart att ju längre alopecin hade pågått desto svårare var det att få igång hårväxten igen. Därför ska en behandling med Provexin™A100HF inledas så snart en reduktion av hårväxten märks av, menar Jonas Müntzing.

Studier:

Jan Faergemann, J. and Hedner, T., The effect of A100 Gel, on Hair Growth, and Hair Quality: An explanatory study. Journal of Cosmetics, Dermatological Sciences and Applications 2016:6;19-23.