Råd mot ärftligt håravfall

Nu kan du få hjälp att få ditt hår att växa. Testa Provexin®A100HF för rabatterat pris.

Både män och kvinnor kan drabbas av ärftligt håravfall även om det är vanligast hos män. Innan 40 års ålder börjar 30 procent av alla män att få tunnare hår och då framför allt så kallade vikar och en kal fläck längre bak på hjässan. Med åldern så ökar risken och bland 80-åringar så är mer eller mindre alla män drabbade.

Äldre personer kanske inte upplever håravfallet som ett så stort problem, men många yngre mår dåligt över det. Det är så pass många som söker hjälp, framför allt ungdomar som inte ens är 20 år och redan väldigt tunnhåriga. Det är ett psykiskt lidande för många och en del håller sig till och med isolerade för att de upplever det som ett så stort bekymmer.

Testa Provexin till rabatterat pris. Beställ här!

Det finns hjälp att få för den som lider av bli tunnhårigh. Provexin®A100HF är en patenterad svenskutvecklad produkt som bl. a. blev testad  i en studie. Den gjordes vid Sahlgrenska Universitetssjukhus i Göteborg då man behandlade 20 personer. Resultatet var positivt vilket föranledde ett nytt test i Berlin då med 57 deltagare, av dessa var 30 procent kvinnor. Hälften av deltagarna, som var mellan 18 och 60 år, fick placebo medan den andra hälften fick Provexin®A100HF.  Skillnaden började synas redan efter 4 veckor. Försökspersonerna själva såg skillnad efter några månader. Jan Faergemann, professor i dermatologi, var ansvarig för studien vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg. Han har flera års erfarenhet när det gäller behandling av olika hudsjukdomar och har publicerat en rad studier inom detta ämne.

Produkten fungerar väl på ungefär hälften av de som använder sig av den och de som får positivt resultat märker stor skillnad. Under testet i Berlin räknade man antalet hårstrån och fotograferade patienternas hjässor på ett standardiserat sätt, och bland de som såg resultat ökade antalet hårstrån med mer än 30 procent. Är det över 30 procent så syns och känns det att man får mer hår.

Testa Provexin till rabatterat pris. Beställ här!

 

Den som varit skallig i 7 år har en liten chans att få håret tillbaka. Det beror på att hårsäckarna till slut förtvinar när man inte haft hår på så länge. Ju tidigare man sätter in behandlingen, desto bättre. Så fort man upptäcker att man får mindre hår sätter man in behandlingen för att få bäst resultat. Det rekommenderas att man tar ett foto en gång i månaden när man använder produkten så att man enkelt kan se om behandlingen ger resultat.

Studier:

Faergemann, J. and Hedner, T., The effect of A100 Gel, on Hair Growth, and Hair Quality: An explanatory study. Journal of Cosmetics, Dermatological Sciences and Applications 2016:6;19-23.

Jonas Müntzing, PhD, Assoc. Prof., Lerhamn Medical 2010: Double Blind, Randomised Clinical Study of the Efficacy and Safety of the Medical Device Recapeen on Hair Growth and Hair Quality in Volunteers with Reduced Scalp Hair Density (Study Report).

Beställ nu!