Reducerat pris!

Beställ Provexin®A100HF!

Beställ Provexin®A100HF till rabatterat pris på din första försändelse, och betala endast 149 kr  för 4-veckors förbrukning. Normalt pris på vidare försändelser är 298 kr, alltid fraktfritt!

Ingen bindnings- eller uppsägningstid. Ge oss besked om du inte önskar att fortsätta ditt abonnemang.

  • rabatterat pris första leveransen
  • Ingen bindingstid eller uppsägningstid
  • 14 dagars full ångersrätt

Click here for Information in english

Löpande leveranser varje månad som kostar 298  kr inkl. porto. Ingen bindnings- eller uppsägningstid. Ge oss besked om du inte önskar att fortsätta ditt abonnemang.

kjøpsbetingelser og våre personvernvillkår

 

Provexin®A100HF

Dessa villkor gäller för avtal om leverans av produkter och tjänster, också nämnt som varan eller varor, till slutkunder i Sverige.
Vi garanterar dig:

• Betalning med faktura
• Ingen bindningstid
• 14 dagars ångerrätt
• Leverans inom 2 veckor

Kundservice

Vår kundtjänst hjälper dig gärna med frågor angående ditt abonnemang eller frågor om våra produkter under alla vardagar 08.30-16.30 på telefon 0770 – 720 720.
E-post: kundservice@provexin.se

 

Betalningsvillkor

Som kund hos Norvital AS betalar du via faktura. Alla priser är inkl moms. Våra erbjudanden gäller endast personer över 18 år. Annars behöver man målsmans tillstånd för att beställa från oss. Förfallodatum är angivet på fakturans första sida. Vid utebliven betalning debiteras påminnelseavgift om 60 kr, samt dröjsmålsränta enligt nu gällande referensränta. Blir vi sedan tvungna att låta saken gå till inkasso, tillkommer även inkassobolagets avgifter samt ränta. Vi levererar endast till adresser i Sverige.

 

Abonnemang

Som kund har du inget köptvång och du är inte bunden av någon bindningstid, men om du inte önskar fler leveranser, så måste du meddela vår kundtjänst.

Du bestämmer själv över ditt abonnemang, och kan hoppa över försändelser, stoppa abonnemanget under en viss period, eller abonnera på någon av våra andra produkter i vårt sortiment.

 

Information om eventuella förändringar av pris och tjänstens innehåll

Norvital AS äger rätt att genomföra förändringar beträffande pris och/eller tjänstens innehåll. Vid prisändringar eller väsentliga förändringar beträffande tjänstens innehåll meddelas samtliga kunder om detta via brev, telefon, e-post eller SMS utifrån de uppgifter som har lämnats vid tecknande av abonnemang, minst 14 dagar innan ändringen skall träda i kraft.

 

Ångerrätt

Du är skyddad av lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (2005:59) och har 14 dagars ångerrätt från den dag du mottar varan. Ångerrätten innebär att kunden har rätt att ångra köpet för oanvänd produkt, genom att kontakta kundservice på telefonnummer angivet nedan eller via e-post. Vid eventuell retur står kunden för returportot. Ett standardformulär för att utöva din ångerrätt finns även på Konsumentverkets hemsida, www.konsumentverket.se, vilket kan skrivas ut och skickas per post. Återbetalning av det belopp som du har betalat kommer att göras inom fjorton (14) dagar och kommer att ske till ditt bankkonto. Utebliven betalning godtas inte som uppsägning.

 

Norvital följer Allmänna reklamationsnämndens rekommendationer och vill du läsa närmare om dina rättigheter kan du gå in på Konsumentverkets hemsida www.konsumentverket.se. I övrigt följer vi svensk affärssed och lagar samt Livsmedelsverkets regler för kosttillskott.

 

Returer

De kommande varorna i ett abonnemang är identiska med den första varan, och det är således inte returrätt på kommande försändelser. Om du inte önskar fler leveranser i ditt abonnemang, måste det göras innan ”Sista ändringsdag”. Har ändringsdatum överskridits är din försändelse redan på väg till dig och ändringen träder i kraft först i förbindelse med därpå följande leverans.

 

Det är inte tillåtet att returnera varorna genom rekommenderat brev.

 

Reklamation

Om en försändelse är skadad eller på annat sätt felaktig har du självklart rätt att reklamera den. Reklamationsrätt uppstår då varan är felaktig eller då varan inte uppfyller kvalitetskraven. Kontakta alltid kundtjänsten om du är osäker på vad som gäller i ditt fall. Prisavdraget regleras genom kreditering på nästkommande faktura alternativt återinsättning på kundens bankkonto om kunden så begär.

 

Norvital AS följer gällande bestämmelser i Konsumentköplagen. Det innebär att du har rätt att reklamera en vara inom tre år, under förutsättning att varan var felaktig vid leveranstillfället. Påtala eventuella fel inom skälig tid. Om det blir en tvist som vi inte lyckas lösa tillsammans, rekommenderar vi att du vänder dig till Allmänna Reklamationsnämnden. Norvital AS följer alltid deras rekommendationer.

 

Återbetalning

Kunden har rätt att återfå pengarna inom 14 dagar om denne häver köpet från den dag då företaget mottagit meddelandet. Om företaget företar omleverans eller avhjälpande av felet vid reklamation skall eventuella fraktkostnader återbetalas inom 14 dagar från den dag företaget mottagit den reklamerade varan. Detta gäller inte om ändringsdatum har överskridits.

 

Personuppgifter

Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter här.

 

Marknadsföring

Kunden godkänner att Norvital AS kan använda olika former av kommunikation till dig, bl.a. brev, telefon, e-post och SMS för att informera om eller marknadsföra våra och andras produkterbjudanden. Om du inte önskar att få erbjudanden från Norvital AS under abonnemangstiden eller efter det att abonnemanget har upphört kan du tacka nej till detta genom att kontakta Kundservice.

 

Priser

Våra priser inkluderar moms och gäller tills ny prislista utkommer. För aktuella priser hänvisas till vår webbplats: www.provexin.se.

 

Övrigt

Norvital AS förbehåller sig rätten att överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal till annan part.

 

Uppsägning och tvist

Om tvist föreligger mellan Norvital AS och kunden ska parterna i första hand försöka lösa tvisten genom överenskommelse. Om parterna inte kan enas kan tvisten avgöras av Allmänna Reklamationsnämnden i den mån nämnden är behörig att pröva frågan. I annat fall avgörs tvisten av allmän domstol i Sverige

Provexin®A100HF*:

• Klinisk studie – dokumenterad effekt *
• Egenbehandling av ärftligt håravfall
• Enkel att stryka på i hårbotten

* Provexin®A100HF är registrerad som medicinteknisk produkt klass I i EU.